Anti-Vibration Mountings / ยางรองแท่นเครื่อง ลูกยาง ยางรองแท่นเครื่อง

ลูกยางกันสะเทือน ยางรองแท่นเครื่อง ยางรองแท่นเครื่องปรับระดับ ยางติดเหล็ก ใช้กับงานรับแรงกระแทก และงานสั่นสะเทือน มีหลายรุ่น, ให้เลือกใช้ รับสั่ งทำตามแบบที่ท่านต้องการพูดฟรีตอนนี้

คุณภาพของการทำงานของเราแสดงให้เห็นผ่านเพราะมันถูกออกแบบมาด้วยความรัก

เราจะช่วยให้ มีความต้องการผลิตทั้งหมด และแก้ปัญหาของคุณทั้งหมด