ล้ออุตสาหกรรม มีหลายรุ่น, ให้เลือกใช้ รับสั่งทำตามแบบที่ท่านต้องการ

Thailand Casters, Rubber Casters, Swivel & Rigid Casters

ล้อยาง (Rubber Caster)
ล้อยางสำหรับงานรับน้าหนักปานกลางทั่วไป (Medium Weight)
ผลิตจากเนื้อยางสังเคราะห์คุณภาพ ที่มีความทนทานสูง สามารถ ใช้งานได้ครอบคล มทุกสภาพการณ์ ทุกสภาพ พื้นผิว ทุกสภาพอากาศ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ด้วยโครงขาเหล็กหนา 3 มม. ที่ช่วยความทนทาน และช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น ปร ะกอบกับ ลูกปีน (Roller Bearing) ที่ช่วยผ่อนแรงในการเข็นลาก ทำให้งานคล่องตัวขึ้น

ล้อโพลียูรีเฑน, PU casters

ล้อโพลียูรีเฑน (Polyurethane Caster)
ผลิตจากโพลียูรีเทนแท้ 100% เป็นลูกล้ออเนกประสงค์ สำหรับงานรับนํ้ไหนักปานกลาง (Medium weight)
ที่สามารถใช้งานได้ทุกร ปแบบ เหมาะสำหรับการใช้งา นทั้งภายนอกและภายใน (ทุกพื้นผิว) ทั้งพื้นแห้ง พื้น เปียก หรือมีนํ้ามัน ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -2 0 ถึง +90 องศาเซลเซียส ประ กอบบนโครงขาเหล็กหนา 3 มม. ที่ให้ความทนทานในการใซ้งาน และรับนํ้าหนักได้จริง 100%