ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ประกอบกับบุคคลกรด้านการวางแผน และพนักงานที่มีความรู้ความสามารเฉพาะทาง ทำให้งานทุกชิ้นออกมามีคุณภาพด้วยประสบการณ์ที่นานกว่า 30 ปี จึงได้รับความเชื ่ อถือ และความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ อาทิ กลุ่มโอโตพาร์ท, กลุ่มเท็กซ์ไทล์, ห้องเย็นโรงน้ำแข็ง, โรงงานผลิตเหล็กรีดร้อน-รีดเย็น, อ ุต สาหกรรมกระดาษ, โรงงานแปรรูปไม้, โรงงานกระป๋อง, โรงงานทำกระเบื้องหลังคา และอื่น ๆ อีกมากมาย ติดต่อเราเดี๋ยวนี้ ...

 

กรุณาส่งข้อความ Please send us a message

ส่งอีเมล์ (Send Email)